Kawaii爆汪明荃霸氣黑面

資深電台節目主持Kawaii亮相有線節目《娛樂熱辣辣.絕密真相》,大爆汪明荃及G.E.M.(鄧紫棋)等的黑面秘聞,她憶述曾目睹汪明荃向幕後人員黑面:「有次阿姐(汪明荃)望完劇本即刻黑面,質問導演個劇本點解咁寫,好有氣勢!」Kawaii之後再爆G.E.M.如何跟她「打招呼」,她說:「佢第一次開記招,係我做司儀,我去到現場,佢經理人介紹我哋認識,當時佢整緊條裙同開緊聲,望咗我一眼後,繼續佢做緊嘅嘢,完全冇打算同我打招呼!」