Mia拋34C胸器 誘樂仔談情

擁有34C驕人身材的「樂基兒師妹」姜美兒(Mia),以性感惹火內衣大晒「胸」器。有意向影壇發展的她,不排除接受裸露演出,更希望有機會與男神余文樂合作於戲內談情。

「樂基兒師妹」姜美兒(Mia),大晒34C火辣Body為寒冬增添暖意!她現時雖主力發展模特兒工作,基地在香港和美國,但亦有意勇闖「大銀幕」:「我未試過做戲,希望將來可以喺電影方面發展。(接受性感角色?)接受到。(裸露都得?)要睇好多因素,例如係邊類型嘅戲同咩角色等。」她又希望可在日後的首部電影中,嘗試兩類型角色:「第一種係打女,第二係想拍浪漫愛情戲。(想同咩人合作?)如果係荷里活,我會想同里奧勒度合作,因為佢好靚仔。而香港就想同余文樂合作,因為佢除咗係好演員外,亦都好靚仔。」

鍾情幽默男

談及找男友是否亦需以樣行先,她坦言現時未有男友:「唔係要搵靚仔,只要佢對我好,誠實、有趣可以令到我笑就得,陽光運動型男仔都得。(有冇約會吓?)冇,暫時專心工作,但我係想結婚嘅女仔,有諗過想係35歲前結,不過盡可能就32歲前好啲。(有信心做到?)只係我嘅幻想諗法,唔係有咩信心。」

基兒贈貼士

問到對於外界均認為她是樂基兒接班人,有否感壓力?她說:「我覺得好開心同好幸運,佢係一個好靚嘅Top Model。大家將我同佢一齊比較,我覺得好榮幸,唔會有壓力。因為佢係我嘅大姐姐,佢好好人,為人好得意,喺各方面都畀好多貼士同建議我,真心幫咗我好多,對呢番說話都唔會有反感。」文:名人組