R & K頻撲趕飛機戒甩夜瞓

組合Robynn & Kendy(R & K)昨日出席新碟《如果.我不完美》簽名會,透露新碟的內地版剛完成審批,可以在內地發行。講到新碟反應,她倆踢爆好友林奕匡比她們更着緊,像新碟上榜,他會即時轉告及恭喜。

最近她倆忙於中、台等地宣傳,Robynn說:「咁反而令我戒咗夜瞓嘅壞習慣,因為成日要好早起身趕飛機。」Kendy則大呻沒有時間觀光,幸好可以周圍歎美食。提到參加今屆《中國好聲音4》的好友李幸倪五強止步,兩人笑言不用安慰她:「佢已經超勁。(等佢返嚟會一齊食飯?)會同佢慶祝,戥佢開心,仲可以一齊傾番參賽經歷!」