Baby火車慶祝情人節

藝人Angelababy(楊穎)早前應朱古力品牌GODIVA 邀請,到比利時的布魯塞爾拍攝「2014情人節系列」廣告,穿起長晚裝的她相當高貴,在一列古典火車上,跟靚仔男模預早慶祝情人節,兩人在火車上互餵朱古力,男模更用手輕撫Baby面珠,極為浪漫。Baby說讀書時已慶祝情人節,同學們會互相送朱古力,收得最多的同學代表最受歡迎。對於今年中西情人節剛巧是同一日,已有男友黃曉明的她說:「情人節我會親手整朱古力送畀男仔,向佢示愛,我覺得男仔都應該喺情人節送鮮花畀女仔,咁樣先夠甜蜜。」