Jeana嫌柏文奀唔肯嫁

o靚模何佩瑜(Jeana)與張栢芝弟弟張柏文愛得火熱,不時在微博晒冧相。柏文昨日又在微博上載甜蜜合照,更公開發表愛的宣言:「可不可以牽着我,從老婆到老婆婆。」早前張柏文曾贈閃爆鑽戒給Jeana,更一度傳出求婚傳聞,故柏文留言一出,即令人聯想他求婚成功。不過昨日Jeana接受電話訪問時對此否認,更笑男友未達標:「相處多一陣先啦,等佢又練大隻啲同曬黑啲,因為我鍾意食朱古力。」

另外,Jeana對即將在港開騷的舞蹈團體Chippendales首席黑人舞者Staceyy Robinson甚有興趣,她笑說:「會跳舞嘅男士好吸引,加上我最近鍾意食朱古力,見到Staceyy身上嗰排朱古力(指腹肌)實在忍唔住想食咗佢。」