Aka忙排舞阿媽詐型

跳唱女子組合Super Girls(SG)昨日到電台宣傳,惟只有隊長Aka及Cheronna現身,Aka表示成員Heidi要「趕功課」,她說:「Heidi仲讀緊書,不過佢係我哋隊中嘅設計師,為大家減輕唔少負擔。」

Aka又透露五女正努力為周五的活動排舞,幾乎練到凌晨一、兩點,搞到皮膚勁差之餘,家人更有微言,她說:「每晚返到屋企就瞓,媽咪都有詐型話我唔同佢傾偈,惟有一放假就早啲去攞位請佢飲茶啦!」