T.O.P玩忌廉為Seung Ri慶生

將於今午再度襲港的Big Bang,前晚首度殺入東京巨蛋開騷,吸引逾5萬5千名歌迷捧場。

Seung Ri謂:「3年前我哋喺呢度附近只開2000人規模演唱會,如今能站出東京巨蛋舞台,夢想實現喇。」適逢他在下周三22歲生辰,全場歌迷合唱生日歌為他預祝生日,他更遭隊友T.O.P將大蛋糕上的忌廉揩滿面。