Ana R.組3A睇波團掃衫掃糧

全城熱話歐國盃,名模Ana R.也湊熱鬧,偕同師妹們Angie及Asha促成「三A」睇波團,日前更到銅鑼灣掃波衫及零食,儲足彈藥以晚晚追睇歐國盃!

日前Ana和兩位師妹伍靜麗(Angie)及Asha以「三A」姿態,以短裙及熱褲現身銅鑼灣晒腿「濕平」。「三A」全程傾不停,Angie更恍如足球員上身般踢腿外,更在Ana一聲令下,齊齊步入運動服裝店。「三A」在店內目標一致,集中選看波衫,揀完一輪後各人即時扑錘買下,並環保至上,棄用購物袋,把戰利品塞在手袋就走人。之後,「三A」轉戰到大型超級市場,並不斷狂掃花生、薯片、汽水啤酒等小吃,而向來注重健康的Ana,更選購麥皮等健康食品。

鍾意靚仔球員

事後Ana接受電話訪問,她說向來雖然非死硬球迷,但歐國盃為四年一度的全球盛事,故約兩位師妹入定貨儲糧,以一起睇波。Ana說:「嚟緊我最期待,當然係葡萄牙對荷蘭呢場,我捧硬葡萄牙國腳C朗!除咗我喜歡靚仔之外,因為我部分血統係西班牙,所以對拉丁裔男士特別情有獨鍾,C朗咁好腳法,當然更加完美!」她笑說過往曾有足球員展開追求,可惜身高問題最後也未有促成情緣。

Angie自認波「癡」

另外,Angie笑言是波「癡」一名,即使對足球一無所知,但為了每晚陪男友睇波,現在惡補波經,實行投其所好冧男友!而身為英格蘭粉絲的Asha直言和Ana一樣,看好葡萄牙!

文:專案組