Mia益智問答增加子女知識

還記得陳啟泰主持的《百萬富翁》嗎?就是當年亞視打殘無綫的綜藝節目。最近有App將《百萬富翁》借屍還魂,名為《3國小豬R爆頭》,以三國小豬將這個益智遊戲重新包裝,「模媽」Mia下載後玩到上癮,她表示:「啲問題有啲都幾難,好似問沙僧喺天廷原本職位係乜,真係唔用錦囊都唔識答,好少可以過晒15條,所以我成日都同囝囝囡囡玩,希望增進佢哋嘅知識。」

《3國小豬R爆頭》玩法類似《百萬富翁》,由主持人「諸葛亮」發問十五條問題,四選一供玩家作答。若然遇上難題,可即用50/50、打電話問朋友和網上投票三個錦囊,幫助解答疑難。