Lavina谷胸試車

o靚模鍾蕙芝(Lavina)日前被邀做車展嘉賓,透露正式改名為「鍾璧而」,穿低胸短裙的她在活動上落力試車,不時狂騷事業線。問到曾經同屬一公司的Cammi涉「集郵事件」,Lavina坦言說:「以前覺佢好純、好上進,不過始終件事我都唔係置身其中,唔方便評論,希望佢經一事長一智。」