Charcoal過來人宣揚正能量

新進男子組合Charcoal月中將推出首張EP《going to the Private Party》,他們坦言是夢想成真:「我哋出道未夠一年就可以出碟同埋開迷你音樂會,之前咁辛苦秘密訓練三年都值得!」Charcoal希望予樂迷正能量的訊息,這些年來五子遇到很多難關及轉變,但他們不會逃避,隊長Nick謂:「我哋初初做訪問,根本唔識要講咩,又試過出騷嗰陣甩舞,我哋成日諗每次演出都係得一次,仲要唔知道台下嘅人鍾唔鍾意你,所以跳錯會好唔開心,但係我哋知道唔可以怨,所以少啲正能量都唔會有今日嘅Charcoal!」

他們笑言幸好有五位成員,就算有人心情低落,隊友之間亦可以互相支持,Charcoal直言亦有嗌交的時候,成員C.Wa說:「有嗌交仲好,代表我哋有火,大家會指出對方嘅錯誤都係為件事好啫!」

化妝:Jolin Wong 髮型:Louis@POP

服裝:Double Shock 場地:extravaganza