JM工作愉快避談甩拖

Janice Man和李治廷昨日出席活動,問JM是否甩拖時?她謂:「今日好開心,唔講呢啲啦!(點睇衞蘭同男友Roger拍拖歸家?)係咩?唔知,總之見佢開心就得。咁拍拖係開心嘅,有助心情。(你呢排唔開心?)成日都好開心,做嘢就令我開心。」

有指JM遭老闆黎明棒打鴛鴦,她指黎明從沒干預旗下藝人私生活。李治廷則指就算拍拖都不會公開。若被傳媒影到拍拖也不認?他即得戚說:「影到先講啦!」