Barbie姐甩底三次亞視冇異議

《2010亞洲小姐競選》昨日公布大會形象顧問團名單,Jessica C.(JC)、何國鉦及一眾港澳區候選佳麗均有出席,不過「Barbie姐」M廖祉甯卻依舊缺席,此乃繼複試、仁美清叙活動後第三次「甩底」。亞視高層葉家寶則謂:「今次廖祉甯係有事嚟唔到,請咗假嘅,上次係病假,今次就係事假。佢本身係Model,有時接咗工作推唔到,至於公唔公平呢,亞視係一視同仁,冇人有特權嘅。」而「Barbie姐」好友K吳素嫻亦稱得悉對方請事假,但就不認為對其餘佳麗不公平。

至於形象總監何國鉦,被問到JC是否取替Rosemary任大會顧問,何國鉦否認傳聞說:「其實係JC就嚟唔喺香港,到時可能由Rosemary代佢,不過Rosemary擔心出嚟會畀傳媒追問佢上庭嘅事,所以都仲未落實。」