PSG中文字波衫搞鬼

PSG件衫望落冇乜特別,但睇真件衫背部球員名字,全部寫晒中文,例如伊巴謙莫域件衫,就真係寫住「伊巴謙莫域」5個大字,反而傑志球員波衫就用番英文名,冇乜特別,唔知呢件特別版衫會唔會有得公開發售呢?如果有真係幾有紀念價值o架!