3D教室

同一般正統武術唔同,電影武術以「型」為先,所以唔使紮馬練拳操肌肉,而係學擺架式、互相配合對打等技巧。

Step 1 擺Pose

呢個係入門基本要學嘅嘢,動作要紮實收緊成個人,表情同眼神亦好重要,要有殺氣!

Step 2 對打

對打講求節奏及美感,打每一拳嘅形態、打法同埋自己嘅樣貌都要好清楚,而且時間掌握「就位」要夾得好。

Step 3 吊威吔

吊威吔要記住信任扯住你嘅拍檔,而且要注意威吔網索得自己緊唔緊,如果唔係升咗上去後好易被界傷。