Party Life:聚首一堂

九龍樂善堂早前舉行就職典禮,建築師施家殷接棒成為新一任主席,佢以自己姓氏相關嘅「樂善好『施』,關愛社群」作為全年服務口號,笑言喺十幾年前已同樂善堂結下不解之緣。就職禮上,一眾總理獲親朋好友出席捧場,似足大家庭聚首聯誼。