68X頻脫班 乘客等半粒鐘

「一星期起碼脫班兩、三次,出入元朗同九龍都係咁,對我哋啲打工仔真係影響好大!」王先生早前在傍晚時分於旺角豉油街等候九巴68X線往元朗,惟等候逾半小時方能登車,現場候車人數高峰時超過五十人。王指該線經常脫班,曾多次向九巴投訴,但每次對方皆以「交通阻塞」為由作開脫。

九巴:交通擠塞影響

九巴發言人解釋,事發當日下午花墟公園正舉辦活動,影響到旺角及太子區一帶交通致擠塞,令部分巴士班次未能按原定時間到達佐敦總站,強調站長已隨即安排延誤抵站的班次即時開出,以疏導乘客。

不過,王先生卻質疑九巴回覆的真確性,「當日有其他朋友喺佐敦渡華路搭60X同68X,佢哋話冇脫班喎!如果真係塞車,咁點解其他路線會冇事?」

第一手消息請下載on.cc東網iPhone/iPad/Android/Windows Phone Apps