Party Life:喜事成雙

新世界發展主席鄭家純早前娶新抱,次子鄭志明抱得美人歸,迎娶體貼女友張美施。婚禮低調中見隆重,晚上喺君悅酒店大排筵席,城中超級富豪紛紛嚟飲喜酒,冠蓋雲集,星光熠熠。