Party Life:都會盛事

喜愛藝術嘅人,要訪港最好揀五月,因為藝術節目特別多。香江,唔再係文化沙漠。香港歷來最大型畢加索藝術展喺香港文化博物館揭幕,吸引近五百位城中藝術愛好者,先睹為快。經典,永恒不朽。那邊廂,藝術界私人晚宴「芭莎藝術之夜」,日前喺君悅舉行,逾二百位知名藝術家、時尚名人雲集,衣香鬢影。