Party Life:新春潮拜

新春喜洋洋,團拜排隊上。中華總商會周二喺君悅開新年Party,富商、名流雲集。新正頭講意頭,碰頭當然要恭賀吓。心願都是一致:望今年龍騰起舞,百業興旺。凝聚知名潮籍富商嘅潮州商會,擇吉日舉行新春團拜,「潮人」自然要講「潮語」,「家己冷」齊以潮州話祝賀,呢種「潮拜」方式,夠晒創意。