THE ICON疑貨不對辦三方對質內容

業主朱茵:除咗洗手間之外,咩都無,地板未鋪,開放式廚房又無,就算係清水房都唔係咁樣!

發展商榮豐國際有限公司:這是清水房,交樓後先裝修。

獨家銷售代理中原地產:裝修是發展商額外送贈,朱茵遲收樓,所以單位無裝修。地產代理在事件上沒有責任。

想跟阿叻一同切磋賽馬心得,立即登記參加「靈活至叻爭霸戰」啦!

Money18新功能「18好路數」為你預測心水股票升跌機會率