Silly Walks玩轉家居陷阱

經常聽到人話屋企滿布「家居陷阱」,錯誤使用多士爐、熨斗、煮食爐等隨時發生危險,喺《Silly Walks》App入面,玩家正要扮演可愛嘅食物,包括菠蘿特飲、熱狗、拉麵等,勇闖家居龍潭拯救同伴。操控方法非常簡單,玩家每篤一下芒,角色都會以左腳或右腳交替行一步,掃芒即可進行衝刺,游走廚房和客廳等地方時,除了要拿取方糖及完成任務,還要避開會發射多士的多士爐、鋒利的飛刀等,都幾考各位腦筋和反應。