《Pokémon GO》初心者5大升呢攻略

《Pokémon GO》正式登陸香港,相信各位已四圍去捉寵「升呢」,不過夏日炎炎唔想好似盲頭烏蠅周圍走,大可留意以下速成攻略,拎高CP精靈同高手較量話咁易!

Tip 1. 鎖定Pokéstops密集區

綜合各地玩家心得,在Pokéstops附近較易有精靈,故走訪一些Pokéstops密集地方如公園,潛在捕捉嘅機會較大,大家仲可以轉動Pokéstops拎道具來補給。

Tip 2. 紫色香氣輪流放

Lure Module和Incense可令周遭散發吸引小精靈的紫色香氣,限時30分鐘。前者設置於Pokéstops,後者可隨時在自身散發。同朋友夾埋輪流放香氣捉寵就最啱。

Tip 3. 孵蛋拎500xp經驗

成功捕捉小精靈一次基本有100xp,發現新品種會追加500xp,而轉動Pokéstops一次有50xp,咁樣「升呢」真係龜速。如果轉動Pokéstops時發現寵物蛋Poké Egg,記得擺佢落孵蛋器。它會顯示玩家所需步幅來孵化,例如2km即代表玩家行2km就會孵化,成功孵出新品種再加500xp!若果用埋Lucky Egg雙倍經驗,升級真係話咁易。

Tip 4. 丟精靈球用CurveBall

丟精靈球唔係就咁揈個波出去,記得先旋轉精靈球再擲出CurveBall,另外瞄準小精靈中央擲出Nice Throw或Great Throw也有經驗,這技巧要熟練,事關捕捉時小精靈有機會逃跑!

Tip 5. 關掉AR鏡頭

《Pokémon Go》又開AR鏡頭又要用GPS都幾食電,玩唔夠半天就手機冇電都幾掃興,建議大家捕捉小精靈時撳畫面右上方嘅關掉功能。另設定遊戲內的Battery Saver選項,開啟後只要將手機放下,畫面就會變黑慳電。

撰文:廖俊斌