PARKOUR工廈飛躍拍案叫絕

提起Parkour(或稱飛躍道、跑酷),很多人以為是街頭玩意,不過用得其所一樣可融入生活之中,以網上瘋傳的短片「忍者女學生」為例,便有日本學生妹於校園跳躍穿梭,還將動感影像拍攝下來,放上YouTube爆紅。惟喺街上亂咁跳隨時受傷,所以有高手特別喺香港工廈開設Parkour教室Movement Lab,讓一般人可以喺導師指導下安全地練習,可能下一個「忍者」就係你!

室內練習夠安全

對Parkour玩家來說,找一個合適場地向來困難,首先四周要有足夠障礙物,還要受日曬雨淋之苦,更擔心玩玩吓被人趕走,令不少初學者卻步。玩咗6年Parkour嘅香港飛躍道協會成員阿Tim,聯同一班志同道合人士創辦Parkour教室Movement Lab。他表示:「室內場的優點是不受天氣或環境限制,而且場內鋪滿軟墊,跌落地都唔怕受傷,初學者可打好基礎後才嘗試出街玩,我們還開辦了兒童班,基本上大人細路都啱玩。」練習場由多個木箱與多條連接着的鐵柱構成,鐵柱的位置可任意調校,能模擬戶外環境,例如由一條水平鐵柱跳至另一條鐵柱的Precision Jump,利用垂直鐵柱做的凌空旋轉等,可連貫地組合出不同動作。

拍片要定考工夫

早前網上瘋傳的YouTube短片「忍者女學生」,利用了不少Parkour技巧在校園及街頭疾走,當中還透過Action Cam加插第一身主觀鏡頭,令整條片更富臨場感及速度感。阿Tim表示:「Parkour加Action Cam一向有人玩,但要拍得好卻有很多地方要注意,例如一般人將Action Cam戴喺頭盔,其實這未必是最好的,皆因Parkour會令頭部劇烈搖晃,而且做一些旋轉動作時,鏡頭甚至會因離心力而鬆脫。建議買一些專為拍攝而設的背心,將Action Cam掛於胸前令短片更自然穩定。」

阿Tim認為女學生的跳躍及攀爬動作只屬入門級數,例如一開場主角便以Monkey Vault技術,一手按牆一手按櫃來跳過障礙物,之後還加插了一些特技從高處跳下來,配合翻騰動作來吸引人注意。

另一段以Action Cam拍攝的人氣短片,講跑手挑戰港鐵,由旺角站出閘跑去太子站追逐同一班列車,雖然最終失敗收場亦唔算Parkour運動,但阿Tim認為跑手若能應用Parkour技巧,避開人群和障礙物,定可縮短時間進入列車。

細心設計連貫動作

可能有人認為Parkour只是亂跑亂跳,其實每個動作如何連貫都經過細心設計。阿Tim解釋Parkour是由跳躍、疾走、平衡、旋轉、攀爬等動作構成,設計動作前會先考慮如何用盡環境如燈柱、梯級等,先確定障礙物是否安全,然後會試吓做一些獨立動作,掌握到後便可將多個動作連貫起來。正如跑港鐵追列車都要預先計劃好樓梯位、出閘位、路線等,不過點跑點跳都好,最緊要係注重安全,只要練習得宜定會熟能生巧。

入門訓練推介

在新蒲崗工廈開設的Movement Lab,可說是香港少有的室內Parkour訓練中心,備有成人班、女士班、兒童班、健身班等供入門人士提升技巧。

活動詳情

時間:可選擇於周一至周五6:30pm~10:30pm、周六或日10:00am~10:30pm上課

費用:$600/5堂(每堂1.5小時)

網址:www.parkour.hk

撰文:周仲明

攝影:盧展程

模特兒:Kate(Zmodel)