ProRadio 1000電台手指

早年高清電視啟播時,好興一種畀電腦用嘅高清手指,但依家iDTV成行成巿,功能仲愈來愈強,令呢種產品漸漸式微。不過近來數碼電台啟播,Magic Pro乘勢推出電腦專用嘅「電台」手指ProRadio 1000,插入電腦後再使用《MagicRadio》軟件,即可享受高音質、接收穩定的數碼聲音廣播,還備有DAB/DAB+即時文字及圖像顯示功能,百幾元當作過渡產品都算抵玩。

售價:$180

撰文:譚文龍

查詢電話:2388 4168