Money Views:德國玩死自己

歐元區已經去到「分家」的臨界點,大阿哥德國對歐盟想救又不想救的姿態,已引起一眾歐豬國不滿,隨時反過來孤立德國,集體向德國攤牌。備受Millennium Wave Investments總裁John Mauldin讚好的投資研究公司GaveKal,在德國進退問題上,一眾分析師立場上都出現嚴重分歧,叫外間更難睇清大局。

離開歐元區「太沉重」

GaveKal旗下的分析師Anatole Kaletsky稱,德國一直不太願意出錢大力拯救歐豬國,對援助銀行又條件多多,還極力反對有望解決歐債危機的歐元區共同債券,拯救歐元區最大阻力其實是德國才真!Kaletsky覺得歐豬國希臘、西班牙、意大利、法國與其被德國牽住鼻子走,遲早被德國逐個逐個逼向牆角,倒不如團結起來對抗德國,爭回話事權,請德國離開歐元區,不要再阻撓將歐元貶值。

不過,分析師Francois Chauchat就有不同睇法,佢認為向德國逼宮絕非明智之舉。首先,歐盟要經濟持續增長不是靠將貨幣貶值和不斷印銀紙就可以做到。就算歐豬國成功逼走「共同敵人」德國,亦不代表他們可以繼續團結一致解決歐盟經濟問題。何況一旦德國脫歐,由歐元轉用馬克,不但會蒸發過萬億歐元,更會嚴重打擊德國出口,對一個出口佔其GDP45%的國家來說未免太沉重。

大家睇完兩位分析師的意見都可能會相當矛盾,但李宏博相信有一點大家都不會反對,就如Mauldin所言,德國一係力保歐元區,一係讓歐元區瓦解,只不過無論揀A餐定B餐,德國都要用天價去埋單。

WORLD 李宏博

搵樓18即睇最新樓價走勢、最全面地產新聞及筍盤情報

「Money18免費即秒股票報價網站」現推出8升級功能,財經資訊,實時實發!