Fun 外情 :念念不忘

孝淵 :韓國女團少女時代成員孝淵最近為時裝雜誌影寫真,大晒香肩同長腿,佢受訪時話因為疫情而少咗同粉絲見面,所以多咗玩社交網,希望Keep住同大家溝通,又話好掛住舞台,好懷念開騷嘅日子。