HOTGIRL:網友錯重點?Zara環保比堅尼

英國求愛真人騷《求愛島》(Love Island)24歲女星Zara McDermott,最近為泳衣品牌賣廣告,她穿上一套比堅尼站在花園中的梳化上,彎下腰居高臨下望向鏡頭,大晒誘人身材!

她留言表示:「英國天氣着到比堅尼?正呀!新款式面世,係環保系列!好鍾意呢個做法。」網友留言讚她火辣,又有人扮嘢表示志不在睇女,留言:「個花園好靚。」

Profile

身高:1米65

體重:59kg

三圍:34、25、35