Fun外情:完美配搭

IU:韓國靚聲女歌手IU最近為代言珠寶品牌影寫真,着針織背心嘅佢晒香肩又露手臂,配搭耳環、頸鏈同手鏈等首飾,休閒之中又不失優雅。