Fun外情:是非精?

Hailie Jade Mathers:美國饒舌天王Eminem嘅模特兒女兒Hailie Jade Mathers,喺社交網上載戴頭巾、着牛仔布胸圍配白色外套嘅相,仲好Chok咁除黑超,好有型!佢搞笑留言:「點解我睇落好似準備要講是非咁嘅?」