Fun外情:洗「狐」味

韓韶禧:韓星韓韶禧自從喺話題劇《夫妻的世界》演「小三」上位後,即刻狂接廣告搵真銀,近日佢喺服飾廣告變身淑女,加上孭飛嘅新劇《雖然知道》今個星期首播,有望搣甩「狐狸精」形象。