Joy旅行魅力

韓國女團Red Velvet嘅23歲成員Joy今年6月起有份亮相旅遊綜藝節目《The Salty Tour》,成功吸納更多粉絲。佢早前隨攝製隊去濟州島同堤川市、東海市,節目播出後,唔少粉絲欣賞到Joy有別於舞台上嘅歌手魅力,而佢亦好享受邊旅行邊錄節目,前日仲喺社交網分享着露背裝嘅新相,答謝粉絲支持!