Heidi Klum污糟貓畫畫

德國模特兒Heidi Klum受疫情影響要停工,最近趁空檔喺屋企畫畫,不過玩藝術都不忘晒身材!前日佢上載着住三點式拋胸、素顏踎地畫水彩畫嘅相,搞到手機污糟晒,沾滿顏料。