Soko落嘴頭小儀唔受溝

阮小儀與日模和泉素行(Izumi Soko)為香港開電視新節目《酒勻全香港》出席宣傳活動,離開無綫後拍攝開電視節目的小儀,笑言兩者大有分別,在無綫似返屋企般親切,但在開電視就似去酒店「偷情」般刺激。小儀和Soko首次合作,二人惺惺相惜,Soko稱來港十多年一直有聽和睇小儀的節目,廣東話亦是從她身上學來,已視她為偶像甚至女神:「我十幾年前嚟香港住劏房已經聽小儀,覺得佢係香港開心果,佢係我女神呀!(追求?)係諗住追佢o架!」

不過旁邊的小儀卻請食檸檬,她說:「你追唔到我,做你女友你會好煩,唔想你後悔!(條件唔啱?)我又未必想有個model男友,寧願做朋友更好。(男友條件?)想係貼地啲踏實啲嘅人。」