Kaia攬狗大覺瞓

那邊廂Pink居家隔離玩剪髮,前超模仙蒂歌羅馥嘅索模囡囡Kaia Gerber亦好聽話留喺屋企抗疫!前日佢喺Instagram上載同新養嘅狗仔攬住瞓晏覺嘅萌爆照片,留言「我哋留喺家」。除了「與狗同眠」,Kaia表示主要同愛犬玩打發時間。