Pink醉爆理髮師

近期好多外國名人紅星因為疫情而留喺家中「自我隔離」,美國樂壇天后Pink亦唔例外!佢日前喺Instagram拍片呼籲粉絲留喺屋企,仲提議粉絲可以自己剪頭髮,原來佢之前一晚喺屋企飲咗幾杯酒後,即興剪頭髮。佢大騷成果,問粉絲覺得佢手勢得唔得?