IU由細靚到大

將於月中推出新碟《Love poem》嘅韓國靚聲女歌手IU,尋日喺Instagram公開自己同細佬嘅童年照,慶祝對方牛一,相中留長髮嘅小IU拖實細佬,十分可愛!唔少網民話IU自細已經有明星相,仲同依家一樣樣,大讚佢靚樣係全天然!