Kolor為新書默寫樂譜

樂隊Kolor昨日出席書展宣傳新書,透露書中除了靚相,還有樂譜及內心感受的文字:「本身諗住夾埋演唱會一齊搞,依家個銷情都唔錯,上咗排行榜第三位。其實今次搞咗半年,最花時間就係要默寫番啲樂譜,同埋有啲陳年相要喺Hard Disk度搵番出嚟。」