Danielle等待第二春

育有一對仔女的混血模特兒Danielle,前晚在港出席馬來西亞推廣活動。談到2016年她與馬來西亞華僑前夫Patrick Khoo離婚,至今仍沒有男朋友,她說:「我依家單身,因為實在太忙,不過如果遇到啱嘅,我隨時Ready,但唔容易搵到另一半談戀愛。(小朋友接受?)唔知呢,未試過帶其他男人返屋企畀佢哋識,因為我爹哋同媽咪都分別再婚,我同啲細路講,佢哋好幸運,有四個Grandparents錫佢哋。」