Jessica自家品牌眼鏡周董都撐

組合Super Girls成員蔡明思(Jessica)昨日現身電台為自家眼鏡品牌宣傳,事前她就自爆前幾晚都發噩夢,壓力甚大,全因驚被節目主持人森美不停寸,同埋要講感情事。

提到自家眼鏡品牌,即時老闆娘上身的Jessica開心指,開業9個月已大賺6位數字,之後都會考慮開Pop-up store,又指創業是為了賺取經驗:「經過今次之後,都賺咗知道原來身邊有好多好人支持、幫我,自己都比較怕醜。有次睇周杰倫(周董)演唱會,入後台送咗副眼鏡畀佢,緊張到一句說話都講唔到,第二日見佢戴住副眼鏡好開心,好似打咗支強心針咁,不過Yanny(陳穎欣)成日都話我唔識幫品牌宣傳。」