E-Kids MK文化殺到日本

組合E-Kids前晚到黃埔出席音樂電影首映,三子表示剛到日本為當地歌手發布會擔任表演嘉賓,之後會在當地發展,推出之前在旺角麥花臣場館舉行的演唱會DVD。他們又指明年二月舉行第二次旺角演唱會,銷情理想:「之前冇咩期望下反應幾好,一日賣晒,今次開兩場,四個鐘預售飛就賣晒,多謝大家支持。而且公司對我哋好有信心,將會喺紅隧口賣廣告,對上一次我哋咁犀利係2002年《魅力移動》,但我哋得角落頭細細格,自己做主打今次係第一次,到時要拍低呢個歷史時刻,好感動。」

同場的可嵐透露兒子的聖誕願望想要手機,因他測驗成績好,有可能買平板電腦作獎勵。