Ben Sir開騷玩盡粗口諧音 季蘋蘋胸壓6號 麥美恩忘我灑鹽花

人稱Ben Sir的歐陽偉豪前晚開騷,與嘉賓大講有味笑話及粗口諧音,其中無綫小花季蘋蘋更胸壓陸浩明。雖然表演內容踩界,但嘉賓之一的麥美恩不擔心影響港姐形象:「你仲記得?」不排除日後會在戲中爆粗!

節目主持人兼大學講師歐陽偉豪(Ben Sir)前晚在九龍灣舉行棟篤笑《Ben Sir開Show》,期間Ben Sir與嘉賓陸浩明(6號)、麥美恩、林頴彤及季蘋蘋齊齊大講有味笑話及粗口諧音,包括以《張李太太交換砌》及《小姐接蕉》等風月片名教廣東話,又將無綫節目名由《食平D》改成《食女平D》,令觀眾捧腹大笑。一班女藝人搵6號示範撒嬌時,季蘋蘋捉實6號的手兼胸壓對方,其他人即提醒他的女友同樣在場睇騷,非常有趣。

提到表演內容勁踩界,麥美恩被問到會否擔心形象受影響?她事後接受電話訪問時說:「我喺台上面都冇講到嗰『五大將軍』,主要都係等大家代入情景,令大家有共鳴。(做戲講粗口冇問題?)睇情況,為講而講冇意思。(你係港姐喎!)你仲記得?好耐冇人咁樣形容我。」

撞正結婚22周年

Ben Sir騷後受訪時指昨日是與太太結婚22周年,問到結婚周年撞正開騷,太太可有投訴?自言有超水準演出的他笑說:「冇投訴,之後補番慶祝。」講到整個演出零粗口,Ben Sir坦言:「講出嚟就唔好玩,人哋唔係想睇我爆粗,係想睇我點去演繹,我又唔係咩偉大人物,爆粗冇乜特別。」

文:影視組