Amanda S.唔化妝似20歲

名模Amanda S.昨日出席手袋預展,她笑言平日不用工作時不會化妝,自言素顏看來較年輕:「啱啱喺法國同英國返嚟,啲法國人覺得我20歲。依家每個月都會去法國探爸爸,每次留半個月陪佢,男朋友就喺英國會合我,玩咗幾日。(英國有恐襲,擔唔擔心?)嗰時仲未發生倫敦橋件事,其實英國好安全,每個地方都有自己問題,唔會擔心,唔想因為驚而影響生活。」