JW買樓唔靠男友

歌手JW及組合艾粒昨日拍攝ViuTV的金融節目,艾粒的少爺占笑指JW是有錢女,識很多有錢朋友,JW即說:「夠啦!」並笑言想殺了對方。她自稱慳家,所有投資都是爸爸幫她買一些不高風險的股票。她又稱冇樓揸手,問到男友可有買樓給她?她稱:「梗係冇呢啲嘢,都係努力工作,專注事業。」她坦言有興趣做飲食或時裝生意,問到想不想跟何超蓮等好友一起做生意?她說:「啲人講唔好同好朋友一齊做生意。(驚因財反目?)聽好多人咁講。」