Amy爆房事床上如「死魚」

諧星Amy Schumer前日在電台訪問中宣傳新書《The Girl With the Lower Back Tattoo》,大爆在床上冇人夠她懶:「講到性呢,我就只會攤喺床好似準備做全身掃描一樣,我唔會討好任何人。」愈講愈興起的她,更自爆因太忙及太累而拒絕為男友Ben Hanisch「出口術」,但二人仍堅持每日上床,而且不採取安全措施:「我哋好鍾意同對方上床,佢真係好Sweet!」她又搞笑地透露最近患上支氣管炎,嚴重到幾乎每次打噴嚏都會弄傷肋骨:「同一個傷咗肋骨嘅女人上床,聽落一啲都唔性感。」此外,她還在書中自爆被舊愛性侵的經歷。