Adele唔識跳舞婉拒超級碗表演

早前有傳全國美式足球聯盟(NFL)欲邀請英國天后Adele,為明年的超級碗賽事舉行半場時間演唱會,上周末於洛杉磯開騷Adele表示已拒絕邀請:「首先,我唔會喺超級碗表演,即係咁,個騷都唔係有關音樂,而且我真係唔識跳舞。佢哋好好人,有邀請過我,但我拒絕咗。」不過她不排除將來在超級碗表演:「或者下次我出碟先,因為我下次會做跳舞大碟,可能我就會應承。」