DJ麻利亞復工無懼打的

早前涉嫌被的士狂迷騷擾的電台女DJ麻利亞(原名鄧慧妍),停工近一星期後昨日返電台復工。她直言疑人已在上星期(15日)落網,現已不再擔心安全,中午更一個人去食雲吞麵,又表示仍有坐的士:「都要回復正常生活,慢慢過渡。依家坐其他車(的士)都好好坐,司機都叫我唔好坐其他車。」

講到DJ Donald(唐劍康)懷疑被該的士狂迷所傷,麻利亞直言感難過:「好似累咗人咁,佢(Donald)無辜,我又無辜!唔知可以點幫到佢,因為已經硬食咗受傷。」問到有否叫電台加強保安?麻利亞指保安平日會幫她視察有否可疑車輛,但覺得有人陪伴最重要。