℃-ute粉絲個個嗌愛理

日本偶像女團Morning娘(魔娘)師妹組合℃-ute,前日假九龍灣展貿中心Music Zone舉行首次港騷,五位成員落力跳唱炒熱氣氛,中途更有抽獎環節,送出簽名盒裝紙巾、即影即有相及T恤給幸運粉絲。問到中獎粉絲最喜歡哪位成員時,幾乎清一色答鈴木愛理,令其他隊友十分冇癮!

℃-ute表演時不時講「好鍾意你哋」等廣東話冧粉絲,又大讚:「香港冇得彈!」她們又用廣東話朗讀給粉絲的信,騷後與全場歌迷舉行擊掌會,騷後隨即離港飛到台灣繼續開騷。