JC誕8磅B女安志杰灑淚見證

男星安志杰(Andy)與混血名模未婚妻Jessica C.(JC)的愛情結晶品終於出世!兩人的愛女Tessa在美國時間昨日凌晨零時41分誕生,Tessa是肥妹仔,重8磅2,初為人父的Andy全程陪產,B女出生一刻他更感動落淚,他計劃到女兒滿月後,至5月才返港努力賺奶粉錢。

有「警鐘胸」之稱的混血名模Jessica C.去年10月宣布佗B,其未婚夫安志杰去年尾陪她返美國待產,BB未出世,Andy已經為囡囡取名Tessa,名字是兩人的合體。

想念佗B日子

臨盆的JC前日還在社交網上載手摸巨肚的自拍照,並留言說會想念佗B的日子,原來她昨日已進產房,以無痛分娩方式誕下Tessa,囡囡重8磅2,身長19吋半,遺傳了父母的身高。

Andy昨透過經理人回覆:「Jessica喺美國時間凌晨12點入產房,B女喺12點41分出世,係順產,係個肥妹仔。Andy話好感動,亦多謝太太懷胎十月同佢生咗呢個愛情結晶品,B女出世時佢忍唔住感動落淚,佢覺得人生責任大咗好多,因為有老婆同女,所以要好努力工作養育小朋友。(Andy幾時返港?)會陪伴JC到5月,之後返港拍電影。」

謝婷婷送祝福

至於Andy的舊愛謝婷婷,昨日於黃昏時分透過助手向兩人送上祝福,婷婷說:「恭喜佢哋!」其實早在Andy與JC去年宣布造人成功時,婷婷也曾透過對方的助手送上祝福,直言是真心恭喜對方。文:名人組