Jocelyn恩愛出遊迪士尼

名模Jocelyn與老公Anthony長期糖黐豆,無時無刻都出雙入對,Sweet到爆。日前兩人難得齊齊有假放,即回復童真,雙雙到迪士尼玩個痛快。Jocelyn還特別買了米妮頭箍,全程戴喺頭上,搖身一變成索爆俏米妮。兩人由天光玩到天晚,仲睇埋放煙花先離開,十分盡興。